บริษัท โกลจีพีเอส จำกัด ผู้ผลิตผู้ผลิตและจำหน่าย Hardware&Software GPS Tracking 3G goalgpsthailand@gmail.com

GPS รถพยาบาล

บริษัท โกลจีพีเอส จำกัด ผู้ให้บริการ ระบบติดตามรถพยาบาล เชื่อมต่อข้อมูลศูนย์บริหารจัดการเดินรถกรมขนส่งทางบก ออกแบบสำหรับรถพยาบาลโดยเฉพาะ
***ให้บริการติดตั้งทั่วประเทศ
***พิเศษรับประกันตลอดการใช้งาน

Description

                                                                GPS รถพยาบาล

gps รถพยาบาล รถฉุกเฉิน Ambulanceเชื่อมต่อศูนย์การเดินรถขนส่งทางบก
Online ผ่านคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถิอ
พร้อมระบบแจ้งเตือนความเร็วเกิน                                

      GPS รถพยาบาล แสดงตำแหน่งทุก 15 วินาที ดูผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ต้องลงโปรแกรม พิเศษแอพพลิเคชั่นเฉพาะรถพยาบาล มีระบบแจ้งเตือนความเร็วเกินกำหนด เชื่อมต่อศูนย์บริหารจัดการการดินรถกรมขนส่งทางบก แสดงตำแหน่ง และคำนวนความเร็วด้วยดาวเทียมจีพีเอส ความแม่นยำสูง เก็บข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง 1 ปี ส่งออกเป็น Excel file

 

จีพีเอส ติดตาม รถพยาบาลคำนวณระยะทางอัตโนมัติ
เก็บข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี
กราฟน้ำมัน กราฟความเร็ว
ออกรายงานเป็น Excel file
ดูตำแหน่ง online Web/mobile
A GPS บันทึกข้อมูลเมื่อไม่มีสัญญาณ
แจ้งเมื่อถูกตัดสาย
วัดระดับน้ำมัน
แสดงสถานะเครื่องยนต์
เชื่อมต่อศูนย์บริหารจัดการเดินรถ

พิเศษแอพพลิกเคชั่นสำหรับรถพบาลโดยเฉพาะ

gps รถพยาบาล โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้

TR20 เป็นอุปกรณ์ติดตาม และบันทึกข้อมูลการใช้งานรถ แสดงตำแหน่ง และความเร็ว ความแม่นยำสูง มาพร้อม Sensor วัดระดับน้ำมันภายใน คำนวณวัดระยะทางอัตโนมัติด้วยดาวเทียม แสดงสถานะเครื่องยนต์ แจ้งความเร็ว หน่วยความจำเก็บข้อมูลเมื่อไม่มีสัญญาณ 10,000 ข้อมูล กล่องน้ำหนักเบา ออกแบบด้วยวัสดุพิเศษ ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า ไม่สะสมความร้อน ทำให้ยืดอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับติดตามรถทุกประเภท รับดาวเทียม 24 ดวง ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เมตร ส่งข้อมูลตำแหน่งทุกๆ 15 วินาที สายสัญญาณ 3G ภายนอก เพิ่มความแรงของสัญญาณ แสดงความเร็วและระยะทางผ่านหน้าโปรแกรม

 

Ambulance1 Ambulance2 gps Ambulance รถพยาบาล โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้gps Ambulance รถพยาบาล  gps Ambulance รถพยาบาล gps Ambulance รถพยาบาล gps Ambulance รถพยาบาล gps Ambulance รถพยาบาล โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้  gps Ambulance รถพยาบาล โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้gps Ambulance รถพยาบาล โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้ gps Ambulance รถพยาบาล โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้  gps Ambulance รถพยาบาล โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้
gps Ambulance รถพยาบาล โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้ gps Ambulance รถพยาบาล โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้ gps Ambulance รถพยาบาล

Pin It on Pinterest